Produktlista

143274_eb

  • Används både inom och utomhus
  • Innehållsdeklaration
  • Fullständig luktfri
  • Certifierad av det Schweitziska tropiska institutet i Basel
  • Ofarligt för människor och djur
  • Tillverkas av naturliga ingredenser baserade på växter
  • Mygg-stopp håller insekterna på ett betryggande avtånd