Allegro wrought iron

Allegro 6021 A 065 wrought iron
16,5 cm
6 1/2 inch

 

 

 

Allegro wrought iron

Allegro 6021 A 066 wrought iron
16,5 cm
6 1/2 inch

 

 

 

Allegro antic silver

Allegro 6022 A 065 antic silver
16,5 cm
6 1/2 inch

 

 

 

Allegro antic silver

Allegro 6022 A 066 antic silver
16,5 cm
6 1/2 inch

 

 

 

example1

Allegro Piccolo 5021 wrought iron + 5022 antic silver V 165
11,5 cm
4 1/2 inch